O akci

Střediskové minimum je kvalifikace pro pro nové vedoucí středisek a jiných organizačních jednotek. Absolvování kurzu střediskového minima je vhodné i pro další činovníky podílející se na vedení – ať už organizačních jednotek nebo větších týmů.

Cílem kurzu Střep je pomoci činovníkům zorientovat se v úkolech souvisejících s vedením organizačních jednotek a hledat spolu s nimi řešení problémů, na které v praxi naráží. Nedílnou součástí akce je sdílení zkušeností mezi účastníky a lektory.

Termíny a místa konání:

15. až 17. února 2019 – Havlíčkův Brod

5. až 7. dubna 2019 – Chotěboř

Cena kurzu:

700 Kč za celý kurz včetně stravy a ubytování

Obsah kurzu:

  • tým, vedení a rozvoj druhých
  • koordinace výchovy v jednotce
  • právní záležitosti, prevence a zvládání krizových situací
  • plánování a organizování činnosti
  • hospodaření

Podmínky pro účastníky:

  • Vstupní podmínky: Věk 18 let a vůdcovská zkouška. Účastníci bez vůdcovské zkoušky získají kvalifikaci až po doplnění vůdcovské zkoušky.
  • Podmínky absolvence: Účast na všech částech akce.
  • Formy ověřování: Součástí kurzu není závěrečná zkouška. Kvalifikace je získána aktivní účastí na vzdělávací akci.

Další informace o akci:

Najdete v oficiální databázi vzdělávacích akcí ve skautISu a na Skautské křižovatce.

Přihlášení on-line přes skautIS:

Na kurz Střep se můžeš přihlásit přímo ve skautISu pomocí on-line přihlášky (stačí kliknout na odkaz, přihlásit se svým účtem jako do skautISu, zkontrolovat údaje a kliknutím odeslat přihlášku).

Uzávěrka přihlášek nejpozději 13. února 2019 (nebo naplněním kapacity).

 

Akce je jedním z pilotů nové kvalifikace střediskové minimum.

Fotografie © Štěpán Hašek